Posts Tagged ‘ประหยัดหมึก’

ประหยัดหมึกเวลาพิมพ์หน้าเว็บด้วย IE8

ถาม: หากต้องการพิมพ์ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ แต่ว่ามันมีรูปภาพประกอบเยอะมาก แต่ไม่ต้องการ จริงๆแล้วต้องการพิมพ์ออกแค่เนื้อหาเท่านั้น มีเคล็ดลับอย่างไร?

ตอบ: ง่ายมากครับ เพียงแค่ใช้ IE8 ก็สามารถทำได้แล้ว

ขั้นตอนแรก เปิด IE8 ขึ้นมา เปิดหน้าเว็บที่ต้องการพิมพ์

แล้วกด F12 เลือกเมนู Images > Disable Images จากนั้นก็สั่งพิมพ์ตามปกติ

การทำแบบนี้ก็เพื่อปิดการแสดงผลรูปภาพ ดังนั้นเวลาที่พิมพ์ออกมาจะไม่ต้องพิมพ์รูปภาพ แต่จะเลือกพิมพ์เฉพาะส่วนที่เป็นข้อความอย่างเดียว ทำให้ประหยัดหมึกไปได้อีกมากทีเดียว!

โฆษณา